Please fill in the following information. Mandatory fields are marked with an *, but by providing more information it will allow us to better address your needs.

Booking please contact to email
info@whitewoodgreen.com

Reservation

การนวดกดจุดเท้า

900 บาท / 1,300 บาท
60 นาที / 90 นาที

ทรีตเมนต์นี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกายของคุณผ่านการกดจุดใต้ฝ่าเท้าของคุณ เราเชื่อว่าใต้ฝ่าเท้าเป็นตัวกำหนดการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคุณ ทั้งยังสามารถรล้างพิษจากภายในได้อีกด้วย นี่คือเหตุผลที่เราพัฒนาการนวดกระตุ้นตามจุดต่อมน้ำเหลืองเพื่อให้ร่างกายขับสารพิษ มันเป็นวิธีที่จะช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตของคุณได้อย่างชัดเจน

แนะนำให้นวดกดจุดสะท้อนเท้า 90 นาทีกับเรา เนื่องจากคุณจะได้รับการนวดคอและไหล่ 10 นาทีด้วย

TREATMENT ROOMS

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping