Please fill in the following information. Mandatory fields are marked with an *, but by providing more information it will allow us to better address your needs.

Booking please contact to email
info@whitewoodgreen.com

Reservation

นวดศีรษะ บ่า และไหล่

900 บาท
60 นาที

การนวดศีรษะและไหล่ของเราเหมาะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

 การนวดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและลดอาการปวดหัวเพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ผ่อนคลายจิตใจด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

TREATMENT ROOMS

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping